Trendy ve vzdělávání

v jazykových centrech na univerzitách v EU

Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání
Filozofické fakulty Univerzity Palackého

6. – 7. října 2022

Obecné informace

Tematické zaměření

Přivítáme příspěvky v následujících oblastech:

  • Metodologie výuky cizích jazyků
  • Výběr a tvorba studijních materiálů
  • Testování a měření jazykových dovedností
  • Moderní technologie ve výuce cizích jazyků
  • Příbuzná témata (k upřesnění v přihlášce)

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Důležité termíny

08.6. 2022 | zaslání přihlášky s abstraktem prodlouženo!

21.6. 2022 | avízo o přijetí abstraktu

31.8. 2022 | platba konferenčního poplatku

Aktuální informace

Jak se k nám dostanete

Místem konání konference je Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kniha abstraktů

Kompletní anotace přijatých příspěvků

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek je 1 500,- Kč, pro zahraniční účastníky 60 EUR. Úhradu je nutno provést bankovním převodem do 31. 8. 2022.
V případě platby ze zahraničí je poplatek za převod hrazen účastníkem.

Storno podmínky: do 15. 9. 2022 bude účtováno 50 % poplatku, při pozdějším zrušení účasti bude jako storno poplatek účtováno 100 %.

Korunový účet (platby v CZK)

Název banky: KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
Kód banky: 0100
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 992105111
Účel platby:
jméno a příjmení účastníka, CJV-konference
DIČ:
CZ61989592
IBAN: CZ0901000000191096330227

EURO účet (platby v EUR)

Název banky: KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
Kód banky: 0100
Číslo účtu: 43-3855090287/0100
Variabilní symbol: 992105111
Účel platby: jméno a příjmení účastníka, CJV-konference
DIČ: CZ61989592
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Program

Program konference byl aktualizován

Přihláška

Přihlašování na konferenci již bylo ukončeno.

[gravityform id="1" title="false"]

Ročník 2022

Předchozí konference na téma Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU se uskutečnila 6.–7. října 2022.

Ročník 2017

Konference na téma Trendy v jazykovém vzdělávání v terciální sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR se uskutečnila 20. října 2017.

Sborník z konferece

Otevřít PDF

Partneři konference

Pořadatelem konference je Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

cjv-konference@upol.cz

cjv.upol.cz

Organizační výbor:

Mgr. Zuzana Bazgerová

Mgr. Jan Ciosk

Bc. Gabriela Grulichová

Mgr. Tereza Koudelíková

Mgr. Markéta Psutka

Mgr. et Mgr. Vanda Vysloužilová

Vědecký výbor:

PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D.

doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D.